امروز در مجموع 2 هزار و 382 میلیارد تومان طرح و سرمایه گذاری در بخش آب و برق و تصفیه خانه به همراه سد های کوچک و بزرگ و نیروگاه های تجدید پذیر در سراسر افتتاح شد/ طرح های فراوانی است که درحال اجرا و تکمیل است و ظرف سال های آینده و در دولت آینده افتتاح خواهد شد

امروز در مجموع 2 هزار 382 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را افتتاح کردیم. 2 سد کوچک و یک سد بزرگ را افتتاح کردیم و امروز همچنین تصفیه‌خانه های آب در مازندران، اردبیل، بابل، بابلسر و خلخال افتتاح شد. همچنین برای استان‌های دیگر مثل سیستان و بلوچستان، چهارمحال و فارس اقداماتی که انجام گرفت و همچنین مسأله نیروگاه‌های تجدیدپذیر که امروز در 2 بخش نیروگاه‌های کوچک 19 مگاواتی و همچنین نیروگاه‌های تجدیدپذیر 30 مگاواتی، هر دوی اینها امروز افتتاح شد. امیدوارم بتوانیم در روزهای پایانی اقداماتی که انجام شده و قابل تکمیل در روزهای آینده است را تکمیل کنیم و آنهایی که باقی می‌ماند برای دولت سیزدهم، همانطوری که اشاره شد سدهای فراوانی است که در سال جاری و همچنین در سال آینده باید افتتاح شود. نیروگاه‌های بسیار عظیمی است که ظرف سال‌های آینده افتتاح می‌شود، 16 هزار مگاوات برق هم در دست اجرا داریم که اینها برخی‌اش تا پایان امسال و برخی‌اش در سال آینده و سال بعد به افتتاح می‌رسد که می‌تواند یک تنفسی برای کشور و توسعه‌ای که کشور باید در این زمینه پیدا کند

شنبه 2 مرداد 1400 - 19:48

شناسه خبر: 122290