بسیار خوشحالم که امروز در کشور همه روی اینکه ایران نیاز به توسعه و تولید دارد اتفاق کرده اند و همه یکپارچه هستند که باید اقتصاد را به حرکت در آوریم / گفتمان اصلی در کشور ما رشد و توسعه است/ ملت ایران در طول این 42 سال همیشه از همه سیاسیون ، احزاب و جناح ها جلوتر بوده اند/ رشد و توسعه بدون جذب سرمایه ، اقتصاد دانش بنیان و بدون اراده نظام تعامل سازنده با دنیا امکان پذیر نیست

یک نکته‌ای را می‌خواهم روی آن تاکید کنم، من خیلی خوشحالم، امروز در کشور ما همه روی این اتفاق کردند که ایران نیاز به توسعه دارد و همه روی این اتفاق کردند که باید تولید را رونق دهیم، همه یکپارچه هستند که اقتصاد را باید به حرکت دربیاوریم ممکن است مردم بگویند این که معلوم است. من به خاطر تجربه‌ای که در این 42 سال دارم خیلی دعوا و اختلاف بود که اصل بر چیست؟ استراتژی اصلی باید کجا باشد؟ اینکه می‌بینید در سالهای اخیر مرتب مقام معظم رهبری بحث تولید ، رونق تولید و جهش تولید ، مانع زدایی و حمایت از تولید را مطرح می‌کند، معنایش این است که گفتمان اصلی در کشور رشد و توسعه است و این بسیار مهم است. وقتی همه در رشد و توسعه یکپارچه شدیم به این هدف می‌رسیم البنه یک اقلیت خیلی کوچکی هستند ممکن است هنوز هم نپذیرفته باشند ولی ملت این را پذیرفته است. این نکته را هم می‌خواهم اضافه کنم که تجربه من نشان می‌دهد که ملت ایران در طول این 42 سال از تمام سیاسیون و احزاب و جناح‌ها جلوتر بودند یعنی چیزی که ملت می‌فهمد، بهتر تشخیص می‌دهد، حتی در گفتمان، نحوه تعاملی که باید در دنیا داشته باشیم، نحوه رابطه‌ با کشورهای منطقه وحتی اینکه چگونه باید جذب سرمایه کنیم، بهتر تشخیص می‌دهند. رشد و توسعه بدون جذب سرمایه امکان‌پذیر نیست، بدون اقتصاد دانش بنیان امکان پذیر نیست، بدون اراده دولت و همه ارکان نظام برای تعامل سازنده با دنیا امکان‌پذیر نیست، باید همه بخش‌ها و همه قسمت‌ها در کنار هم قرار بگیرد تا کشور در مسیر حرکت و رشد قرار بگیرد.

شناسه خبر: 121356 -

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400 - 15:08

0% ...

شناسه خبر: 121356

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده