آمار رشد اقتصادی زمستان سال گذشته نشان دهنده این است که رشد گروه کشاورزی 6.5 درصد، گروه صنایع و معادن 7.5 و گروه خدمات مثبت یک بوده است که بسیار مهم است در شرایط کرونایی و این افتخار کشور است/ در کرونا هم طی یکسال گذشته اقدامات بسیار مهم و اثرگذاری انجام شده است و امروز از پیک موج چهارم عبور کرده ایم/ در واکسیناسیون هم طبق برنامه و اولویت تعیین شده پیش می رویم

همین امروز یک آماری دست من رسید که بر اساس آن پیش‌بینی اولیه رشد اقتصادی زمستان پارسال یعنی در شرایط کرونا، گزارش اولیه مرکز آمار این است، در سه ماهه آخر پارسال رشد گروه کشاورزی 6.5 بوده است، گروه صنایع و معادن 7.5 بوده، گروه خدمات که فرد باور نمی‌کند مثبت شده باشد، مثبت یک است و این خیلی مهم است. چون گروه خدمات در کرونا همه فعالیت‌های آن محدود شد و جلوی آن گرفته شد به خاطر شرایط کرونایی، رشد محصول ناخالص ما در فصل آخر پارسال 4 درصد است. این برای کشور افتخار ندارد؟ این فخر کشور نیست؟ در تحریم اقتصادی و در کرونا با این شدت، با این مشکلات و فراز و نشیب که چهار موج بزرگ را در کرونا پشت سر گذراندیم، در کرونا هم افتخار داریم. مدافعان سلامت ما واقعا کار بزرگ و عظیمی کردند و در برابر همه آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم. مردم، کسبه چقدر کمک و یاری کردند. هر جا گفتیم باید بسته شود، بستند. علیرغم آنکه زندگی برای‌شان سخت بود، همراهی و کمک کردند. بخش حمل و نقل ما، بسیاری از مراکز اقتصادی ما که تعطیل شدند، تحمل و صبر کردند اما در عین حال موج چهارم را الحمدالله از آن نقطه اوج و پیک آن رد شدیم، در همه استان‌ها رد شدیم. بررسی دیروز ما هم همین را نشان داد که همه جا از پیک عبور کردیم و به سمت سراشیبی می‌آییم. البته باید حواسمان جمع باشد، مراقبت کنیم. خیلی کار داریم تا این کرونا تمام شود و کار بزرگ دیگر کار واکسیناسیونی است که بحمدالله به خوبی آغاز شده در سراسر کشور و گروه‌های سنی مختلف واکسن می‌گیرند. گروه‌های سنی مختلفی که از فردا صبح واکسن می‌‌گیرند، افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای پرخطر هستند و وقتی انسان در این فضای مجازی و این سامانه وزارت بهداشت نگاه می‌کند که لحظه لحظه معلوم است چند واکسن در این لحظه زده شده، کجا، کدام استان، کدام روستا؟ واقعا جزو افتخارات ماست.

شناسه خبر: 121342 -

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 - 21:45

0% ...

شناسه خبر: 121342

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده