هم برای آب و برق و هم برای صادرات برق، یک توانمندی بسیار زیادی در کشور ما ایجاد شد/با اقدامات بسیار ارزشمندی که شرکت‌های دولتی و خصوصی ما در بخش‌های مختلف انجام دادند و با سرمایه‌گذاری‌هایی که از پایان سال 94، 95 و 96 یک سرمایه بزرگی در کشور کردیم

تشکر می‌کنم از وزارت نیرو، از وزیر محترم نیرو، تلاش بسیار زیادی در این سال‌ها انجام دادند هم برای آب و برق و هم برای صادرات برق که یک توانمندی بسیار زیادی در کشور ما ایجاد شد. خدمت مردم عزیز بگویم شاید کمتر این نکته گفته می‌شود که در این سال‌هایی که جنگ اقتصادی داشتیم یعنی ازسال 97 به بعد، برخی از درآمدهای ما خیلی کم شد. تقریبا می‌توانیم بگوییم در مرز قطع شدن. اما یکسری درآمدهای دیگر به میدان آمدند و توانستند ما را کمک کنند. همین بود که دنیا اینها را محاسبه نمی‌کرد. یعنی بخش پتروشیمی، فولاد، به صحنه آمدند. در صادرات گاز، توانستیم شرایط جدیدی را داشته باشیم، در صادرات برق توانستیم با شرایط جدیدی مواجه باشیم و بخشی از توان‌ و تولید برق‌مان را صادر کنیم و همچنیین در زمینه فرآورده‌های نفتی اینها چیزهایی بود که دشمن نمی‌توانست بفهمد و محاسبه کند. مردم عزیز می‌دانند که قبل از دولت یازدهم در بسیاری از فرآورده‌ها، قدرت صادرات نداشتیم بلکه واردکننده بودیم گازوئیل و بنزین را وارد رمی‌کردیم.حتی گاز را در فصل زمستان وارد می‌کردیم و به اندازه‌ای که مورد نیاز ما بود، نداشتیم اما امروز هم صادرکننده گازوئیل و بنزین و گاز و برق هستیم. بنابراین توانستیم در سایه برجام با شرایط جدید و با تحولاتی که در کشور ایجاد شد، با اقدامات بسیار ارزشمندی که شرکت‌های دولتی و خصوصی در بخش‌های مختلف انجام دادند از پایان سال 94 و سال های 95 و 96 یک سرمایه گذاری بزرگی در کشور کردیم. یعنی برجام توانست درآمدهایی در نفت را در اختیار ما قرار دهد، نفت ما آن زمان قبل از برجام حدود 1 میلیون بشکه صادر می‌شد که البته قرار این بود که سال به سال هر 6 ماه صادرات نفت ما 20 درصد کاهش پیدا کند.این نفت یک میلیون یا 900 هزار و کمتر از یک میلیون بود، بعد از برجام رساندیم به 2 میلیون و 600، 700 هزار بشکه در روز برسانیم و بخش بزرگی از درآمدهایش رفت در صندوق توسعه و از صندوق توسعه برای طرح‌های بسیار مهم سرمایه گذاری شد

شناسه خبر: 121030 -

پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400 - 15:17

0% ...

شناسه خبر: 121030

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده