همیشه به شخصیت‌های پرافتخاری شبیه سردار سلیمانی فخر می‌کنیم و مردم ما هم اینچنین هستند / به کادر دیپلماتیک هم افتخار می‌کنیم اینها در صحنه‌های مختلف، همین امروز هم در صحنه هستند، مداوم تلاش و فعالیت می‌کنند

هیچگونه فاصله‌ای بین دولت و سپاه و ارتش و بسیج و نیروی انتظامی وجود ندارد ما فعالیت خودمان را در چارچوب قانون اساسی انجام می‌دهیم آنها هم فعالیت خودشان را در چارچوب قانون اساسی انجام می‌دهند. در بسیاری از جلسات کنار هم می‌نشینیم بحث می‌کنیم در شورای عالی امنیت ملی کنار هم می‌نشینیم، حتی در ستادهای مربوط به کرونا کنار هم می‌نشینیم همدیگر را یاری می‌کنیم در بخش‌های مربوط به فضای مجازی کنار هم ‌می‌نشینیم. خیلی جاها کنار هم می‌نشینیم و مسایل را حل و فصل می‌کنیم. احترام و جایگاه اینها به عنوان کسانی که از کشور و تمامیت ارضی دفاع می‌کنند و قدرت ملی ما هستند جای هیچ تردیدی نیست. شخص سردار سلیمانی هم به عنوان یک شخصیت فعال باهوش ، مخلص، ایثارگر و فداکار در صحنه‌های مختلف مورد احترام همه ماست. واقعاً بارها به ایشان می‌گفتند. مخصوصاً این سفری که شما می‌خواهید بروید سفر خطرناکی است، خودش هم حس می کرد، می‌گفتم امروز نرو، می‌گفت نه لازم است بروم . این نکته را مردم بدانندکه سردار سلیمانی تنها در منطقه فعالیت نظامی و فعالیت دفاعی نمی‌کرد فعالیت دیپلماتیک هم می‌کرد. سردار سلیمانی به راحتی با یک مرجع تقلید هم ملاقات می‌کرد. با یک رئیس جمهور و وزیر خارجه هم ملاقات می‌کرد و با او حرف می‌زد. یک شخصیت جامعی بود با ویژگی‌هایی که مورد احترام ما است، همیشه به شخصیت‌های پرافتخاری شبیه سردار سلیمانی فخر می‌کنیم و مردم ما هم اینچنین هستند. البته به کادر دیپلماتیک هم افتخار می‌کنیم اینها در صحنه‌های مختلف، همین امروز هم در صحنه هستند، مداوم تلاش و فعالیت می‌کنند

شناسه خبر: 121007 -

چهارشنبه 8 ارديبهشت 1400 - 17:00

0% ...

شناسه خبر: 121007

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده