شورای عالی امنیت ملی درست شده برای اینکه روسای سه قوه آنجا حضور داشته باشند. برای اینکه بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می‌کنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد

کشور ما، نظام و چارچوب بسیار دقیقی دارد. تمام مسایل پیچیده سیاست خارجی و میدان دفاعی در شورای عالی امنیت ملی بحث می‌شود، چه وقتی می‌خواهیم یک عملیاتی دفاعی و عملیات تهاجمی یک جایی باید انجام دهیم.چه وقتی که می‌خواهیم کار سیاسی مهم انجام دهیم. کار سیاسی معمولی، وزارت خارجه انجام می‌دهد در روابط خارجی دستگاه‌های دیگر هم فعال هستند. اما در مسایل مهم سیاست خارجی حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود. شورای عالی امنیت ملی درست شده برای اینکه روسای سه قوه آنجا حضور داشته باشند. برای اینکه بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می‌کنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد، بنابراین مشکل نداریم، ممکن است اختلاف سلیقه و اختلاف نظر داشته باشیم، اما در نهایت در یک شورایی بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.

شناسه خبر: 121004 -

چهارشنبه 8 ارديبهشت 1400 - 16:51

0% ...

شناسه خبر: 121004

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده