حرف دولت این بود که ما برای حفظ و توسعه فناوری هسته‌ای نیز تلاش خواهیم کرد اما باید در کنار آن به پیشرفت دیگر عرصه‌های اقتصاد و صنعت نیز توجه شود.

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400 - 19:34

شناسه خبر: 120951