نگران کننده بودن آمارها و ارقام بر این مبنا است که امکانات بهداشتی و درمانی و زیرساخت های ما نامحدود نیست و توانمندی نیروی انسانی ما نیز محدودیت دارد / مرز تحمل جامعه باید مد نظر ما باشد/ در شرایطی که ما در خشکسالی قرار داریم، کاهش مصرف آب و برق ضروری است

آمارها و ارقامی که امروز می‌گوییم نگران کننده است، بر این مبناست که امکانات زیرساختی، بهداشتی و درمانی ما امکانات نامحدودی نیست، این امکانات محدود است و توان محدود در اختیار دارند. از آن مهم‌تر نیروی انسانی است که تلاش می‌کنند. به هرحال توانمندی آنها نامحدود نیست و باید با همه توان‌مان مراعات کنیم. البته مرز تحمل جامعه هم همیشه باید مدنظر ما باشد، مردم هم سطح تحمل‌شان یک سطح تحمل خاصی است. در این زمینه به اعتقاد من هم دولت و هم مردم وظایفی دارند که باید دوشادوش هم این وظایف را اجرا کنند و به پیش بروند. دولت وظیفه دارد که مایحتاج عمومی مردم را تامین کند و در هفته‌های گذشته دیدید که وقتی حتی یک مورد از مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل شده بود، مردم چه سختی‌هایی کشیدند و چه صف‌هایی تشکیل شد که هم برای بیماری تشدیدکننده بود و هم خودِ مردم را دچار مشکل کرده بود. زیرساخت‌های اصلی شهری را دولت باید با همه توان مراقبت کند. امسال شرایط آب و برق ما نسبت به پارسال متفاوت است. اتفاقا آماری که چند روز پیش می‌دیدم نشان می داد که مصرف برق هم نسبت به پارسال خیلی بالاتر رفته است، هم مصرف بالا رفته، هم توانمندی ما. در برق و آب با شرایطی که امسال در خشکسالی هستیم مردم عزیز باید مراعات کنند و دولت هم باید همه توان خود را به کار گیرد. مردم می‌دانند اگر یک روز برق، آب، تلفن، اینترنت و اینها که نیازمندی‌های اساسی و روزمره و ساعتی مردم است، قطع شود، چه مشکلاتی ایجاد می‌شود. اینها وظایف دولت در این زمینه است که باید انجام وظیفه کنیم. من تشکر می‌کنم از همه وزرا و همه کارگزارانی که در این زمینه تلاش می‌کنند، در این یک سال و چند ماه نگذاشتند واقعا یک مشکل حادی برای مردم پیش بیاید و مردم در این شرایط سخت بیماری یک مشکلات مضاعفی را داشته باشند.

شناسه خبر: 120915 -

شنبه 4 ارديبهشت 1400 - 18:16

0% ...

شناسه خبر: 120915

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده