یکی از بخش هایی که امروز برای تولید واکسن تلاش می کند وزارت کشاورزی و سرم سازی رازی است که برای آنها آرزوی توفیق می کنیم

من سپاسگزاری و تشکر می‌کنم از همه بخش‌های کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، از وزیر محترم و این نکته آخر را هم اضافه می‌کنم، یکی از بخش‌هایی که امروز برای تولید واکسن تلاش می‌کند وزارت کشاورزی است . در بخش سرم‌سازی رازی که بخشی هم واکسن‌سازی است در بخش‌های مختلف مشغول تولید واکسن برای کرونا هستند و یکی از واکسن‌هایی است که انشاءالله به ثمر خواهد نشست، تلاش زیادی انجام می‌دهند بنابراین از این دیدگاه هم از این وزارتخانه تشکر می‌‌کنیم و برای همه آنها آرزوی توفیق می‌کنیم. مخصوصا درود می‌فرستیم به کشاورزان بسیار عزیز که در همه مقاطع پشتیبان ملت و دولت و نظام خود بودند و برای آنها و برای محصولات آنها از خداوند برکت آرزو می‌کنیم.

شناسه خبر: 120902 -

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 - 16:34

0% ...

شناسه خبر: 120902

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده