اینجا بحث دولت دوازدهم و سیزدهم نیست باید برای سال 1400 فکر کنیم تا پایان سال برای نیازمندی‌هایی که از نظر کالاهای اساسی مورد نظر همه است

اکنون 3 میلیون تن کالا در گمرک است که یک بخش بزرگی آن کالای اساسی است و این چیز عجیبی است. مثلاً یکی از این کالاها و نهاده‌هایی که داریم ذرت است که بیش از یک میلیون و 200 هزار است. بنابراین اینها در گمرک است. اینها را آزاد کنیم تا به داخل کشور بیاید. کشتی‌هایی که پهلو گرفته باید بتوانند تخلیه کنند. دیروز بحث خوبی با بانک مرکزی شد که چه کار کنیم این کالاها آزاد شود همچنین برای کل سال خریدهایی که باید انجام بگیرد را بررسی کردیم. اینجا بحث دولت دوازدهم و سیزدهم نیست باید برای سال 1400 فکر کنیم تا پایان سال برای نیازمندی‌هایی که از نظر کالاهای اساسی مورد نظر همه است.

شناسه خبر: 120871 -

چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 15:46

0% ...

شناسه خبر: 120871

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده