29 فروردین روز احیای ارتش در سال 58 با فرمان حضرت امام(ره) است

ضمن تبریک به ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 29 فروردین در واقع روز احیای ارتش در سال 58 با فرمان حضرت امام(ره) است و به همین مناسبت هم روز ارتش نامگذاری شده و روزی بود که در سراسر ایران مردم تظاهرات باشکوهی را انجام دادند و در آن تظاهرات شعار مردم این بود که ملت فدای ارتش و ارتشی‌ها هم در آن تظاهرات، می‌گفتند ارتش فدای ملت و توطئه بسیار بزرگی که گروهک ها برای انحلال ارتش طراحی کرده بودند برای همیشه نابود شد. در واقع 29 فروردین روزی است که ارتش با ویژگی های جدید توسط امام تاسیس یا احیا شد و چند روز بعد یعنی در دوم اردیبهشت امام(ره) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تاسیس فرمودند آن هم باز در همان سال 58، بود. یکی آخر فروردین و آن یکی آغاز اردیبهشت بود و هر دوی این فرمان‌ها مهم بود. یعنی اگر اقدام امام برای احیای ارتش در پایان فروردین 58 و تاسیس سپاه پاسداران در اردیبهشت 58 نبود آن وقت اگر در آن شرایط جنگی بر ما تحمیل می‌شد چه فاجعه بزرگی در تاریخ کشورمان به وجود می‌آمد. همه کارهای امام حکیمانه و بر مبنای حکمت و خرد و مصلحت و حسابی بود که برای آینده کشور می‌کرد. یکی از نمونه های تدبیری که ایشان داشت این بود که ظرف چند روز ایشان دو فرمان در سال 58 صادر کردند و این تدبیر برای امنیت ملی ما نه تنها آن زمان حتی امروز هم برای امنیت ملی بعد از حضور مردم که حضور مردم در مساله امنیت ملی اول است، بسیار مهم است.

چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 13:59

شناسه خبر: 120860