هفته ای که در آن قرار داریم هفته سختی است / باید همه دست به دست هم دهیم و در مراعات پروتکل های بهداشتی به بالای 90 درصد برسیم تا از این مرحله سخت عبور کنیم

هفته‌ای که در آن قرار گرفتیم یعنی هفته‌ای که از روز شنبه شروع شده. هفته سختی است. هفته پیش هم البته سخت بود. این هفته، هفته سخت تری‌ است. همه باید مراعات کنیم. همه دست به دست هم دهیم. رعایت پروتکل‌ها واقعاً در این هفته باید به 90 درصد برسد. همین امروز هم در این شرایط سخت آمارهای مراعات 70 الی 75 درصد هم بود. این کافی نیست. باید مراعات ما به 85 الی 90 برسد. در هفته‌های آینده این موج را مهار کنیم و به نقطه‌ای برسیم که نقطه با ثباتی است. البته استان‌ها مثل هم نیستند بسیاری از استان‌هایی که امروز دیدیم، هنوز در موج حرکت به سمت بالا هستند. هنوز به نقطه پیک اصلا نرسیده اند که بگوییم حالا رسیدند از اینجا حالا کم کم آرامش. بسیاری از استان ها اصلاً در مسیر پیک بالاترند. بعضی از استان‌ها مقداری کمتر ولی در مجموع به همه ما هشدار می‌دهد که به طور کامل مسأله را مراعات کنیم و توجه کنیم.

شناسه خبر: 120756 -

شنبه 28 فروردين 1400 - 18:50

0% ...

شناسه خبر: 120756

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده