موضوع اول سلامت مردم، موضوع دوم شکستن تحریم، موضوع سوم پایان بخشیدن به طرح‌های مهم تولیدی که در 100 روز پیش رو برای ما امکان‌پذیر است

موضوع اول سلامت مردم، موضوع دوم شکستن تحریم، موضوع سوم پایان بخشیدن به طرح‌های مهم تولیدی که در 100 روز پیش رو برای ما امکان‌پذیر است، از جمله در پتروشیمی که کار بسیار عظیم و بزرگی در سال 99 انجام گرفته و برخی از آنها نیز در همین صد روز پیش روی ما انجام می‌گیرد. اینکه در یک سال و چند ماه بتوانیم تولید پتروشیمی‌مان را 25 میلیون تن اضافه کنیم، این یکی از افتخارات بزرگ تاریخ ایران است.همه کشورهای منطقه ایران را ببینند، کشوری که در اوج تحریم دشمن، در جنگ اقتصادی، در کرونا، موفق شد بزرگترین جهش را در تولید پتروشیمی در عرض یک سال و چند ماه در افتتاح‌های مختلف که البته کارهایش را از چند سال پیش آغاز و شروع کرده بود به افتتاح برساند و این افتخار بسیار بزرگی برای ماست. البته در بخش‌های دیگر هم فعالیت را انجام خواهیم داد تا روز آخر ان‌شاء الله. مهم اینکه ریل‌گذاری‌های لازم را برای دولت بعدی انجام دادیم. یعنی الان راه آماده است 30 الی 40 درصد گاهی 70 درصد راه آماده است آن 30 درصد باقی مانده را هم دولت بعدی ان‌شاء الله انجام می‌دهد و مردم ایران از پایان آن طرح‌های دیگر هم بهره مند می شوند .

شناسه خبر: 120721 -

پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 15:12

0% ...

شناسه خبر: 120721

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی