ما از اول اعلام کردیم و پای حرف‌مان ایستادیم. فعالیت‌های هسته‌ای ما کاملاً صلح‌آمیز است

اظهار نگرانی که در اروپا و آمریکا می‌شود برای اینکه ما داریم غنی‌سازی 60 درصد را در ایران آغاز می‌کنیم و بعضی از آنها تعبیر کردند، 60 درصد یعنی با یک حرکت به 90 درصد رسیدن. فرض کنید ما 90 درصد غنی‌سازی کنیم، آنی که در کله شما است که ما مسیر را هموار می‌کنیم برای بمب اتم، این اشتباه محض شماست. 60 درصد هم اگر انجام دهیم. البته قبل از آن هم می‌توانستیم 60 درصد را انجام دهیم، همین امروز هم می توانیم غنی‌سازی 90 درصد را انجام دهیم. اگر اراده کنیم همین امروز 90 درصد را غنی‌سازی می‌کنیم. اما از اول اعلام کردیم و پای حرف‌مان ایستادیم. فعالیت‌های هسته‌ای ما کاملاً صلح‌آمیز است. دنبال بمب هسته‌ای نیستیم این شماها هستید که سال‌ها دنبال بمب هسته‌ای بودید، انبار کردید، ذخیره کردید و حالا هم هر ساله بمب‌های جدید می‌سازید. این اتهام روی پیشانی شماست، نمی‌خواهد راجع به ملت ایران و دولت ایران حرف بزنید، اما در عین حال هر روزی که شما به تعهدات برجام برگردید ما هم بلافاصله به تعهدات برمی‌گردیم و شما می‌دانید در تعهدات برجام تا پایان زمان برجام هر مقدار که باقیمانده، غنی‌سازی ما 3.67 بیشتر نخواهد بود. به همان برمی‌گردیم یعنی همان 60 درصد و 20 درصد هم متوقف می‌شود. شما برگردید به همه تعهدات غصه این چیزها را نخورید می‌بینید در یک زمان کوتاهی بعد از اجرای تعهدات ایران به تمام تعهدات خودش پایبند است. ایران در عمل نشان داده وقتی قول می‌دهد، قولش مردانه است. شماها متأسفانه نشان دادید که وقتی قول می دهید، قول‌تان قول بی‌اعتباری است. بنابراین راجع به ایران نمی‌خواهد نگران باشید. ایران مردانه حرف می‌زند، مردانه کار می‌کند، با اخلاق حرکت می‌کند. سخنی که می‌گوید در چارچوب سخن خودش پایبند است.

شناسه خبر: 120720 -

پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 15:08

0% ...

شناسه خبر: 120720

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی