بسیاری از ارائه‌ها به این سواد دیجیتالی نیاز دارد. ما ناچار بودیم وارد این زمینه شویم. هیچ راهی نداشتیم. دولت این را احساس و درک می‌کرد. به نظر من امروز جامعه ما هم به خوبی این را پذیرفته و قبول کرده است.

نکته مهمی در لابلای بحث‌ها دوستان مطرح کردند که دنیای علم یک دنیایی است که برای پیشرفت ضروری است، اما دنیای مهارت هم یک دنیایی است که در کنار دنیای علم باید به وجود بیاید. شما دانش فراوانی را یاد بگیرید، یک مدرک علمی سطح بالا هم در دست داشته باشید، اما اگر مهارت اجرایی و عملی نباشد چه کار می‌شود کرد؟ آن مدرک هم کهنه می‌شود، بخش بزرگی از آن دانش هم فراموش می‌شود، اما مهارت فرق می‌کند. اتفاقا این موبایل‌های نسل جدید که مردم با آنها کار می‌کنند، یک نوع مهارتی هم لابلای همین کار کردن با این فناوری جدید یاد می‌گیرند و استفاده می‌کنند و این فناوری به هر حال فناوری‌ای است که با یک مهارت‌های جدیدی و یک سواد جدیدی توام است. سواد دیجیتال یک سواد خاص است. الان شما در یک دانشگاه خارجی بخواهید تحصیلات تکمیلی انجام دهید، هرچه هم بلد باشید، اگر سواد دیجیتالی نداشته باشید، نمی‌توانید. اصلا نمی‌توانید وارد شوید برای اینکه نمی‌توانید کار کنید. نمی‌توانید مطالب لازم درسی را دریافت کنید و نمی‌توانید مطالب لازم را ارائه کنید. بسیاری از ارائه‌ها به این سواد دیجیتالی نیاز دارد. ما ناچار بودیم وارد این زمینه شویم. هیچ راهی نداشتیم. دولت این را احساس و درک می‌کرد. به نظر من امروز جامعه ما هم به خوبی این را پذیرفته و قبول کرده است

شناسه خبر: 120699 -

چهارشنبه 25 فروردين 1400 - 23:05

0% ...

شناسه خبر: 120699

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات