غنی سازی 60 درصدی ایران پاسخ و مقابله با خباثت بود، نمی‌توانید جنایت کنید ما دست شما را می بریم

اینکه شما می‌بینید امروز اعلام کردیم IR6 را در نطنز فعال خواهیم کرد یا غنی‌سازی را به 60درصد خواهیم رساند این پاسخ خباثت‌های شماست. شما نمی‌توانید علیه ملت ایران توطئه کنید، نمی‌توانید در نطنز جنایت کنید وقتی جنایت کردید دست شما را می‌بریم. دو تا دست شما را زدیم یکی را با IR6 زدیم یکی را با 60درصد زدیم، معلوم است که نمی‌ایستیم و معطل نمی‌مانیم اگر شما می‌خواهید نسبت به فناوری صلح آمیز قانونی ایران که تحت نظارت آژانس است، اخلال درست کنید، اذیت کنید ما باز هم در چارچوب قانون عمل می‌کنیم شما کارتان تروریسم هسته‌ای بوده اما کار ما کارِ قانونی است مثلا کاری بنا بوده 20 روز دیگر یا یک ماه دیگر انجام دهیم زودتر انجام می‌دهیم و پاسخ شما را می‌دهیم. مردم ما بدانند اگر افرادی بر علیه ملت ما توطئه کردند که البته باید مقامات امنیتی و اطلاعاتی گزارشات نهایی را به ما بدهند ولی ظاهر امر، جنایت صهیونیست‌هاست. اگر صهیونیست‌ها علیه ملت ما اقدامی انجام دهند ما پاسخ خواهیم داد. اولین پاسخ را گرفتند اولین پاسخ این بود که اگر شما IR1 ما را روی زمین دچار مشکلی کردید ما دیگر جای آن IR1 نمی‌گذاریم، آن را جمع می‌کنیم و IR6 می‌گذاریم تا به شما حالی شود که نمی‌توانید با این خباثت ما را از این فناوری و این قدرت بازدارید. می‌دانیم شما چه کار می‌کنید، شما می‌خواهید در مذاکرات دست ما خالی شود نه ما با دست پرتر در مذاکرات می‌رویم، نخواهیم گذاشت دست ما خالی باشد.

شناسه خبر: 120684 -

چهارشنبه 25 فروردين 1400 - 17:33

0% ...

شناسه خبر: 120684

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده