امروز کادر درمان و جامعه خسته است و در خستگی تصمیم گیری و اعمال محدودیت های شدید سخت است اما چاره ای نداریم و باید همه پروتکل های بهداشتی به طور کامل رعایت شود

امروز کادر درمان ما خسته‌ است، این حرف کاملا درست است، جامعه ما هم خسته است، جامعه ما هم یک سال و نیم است. گفتیم فرزندش به مدرسه نرود، جوان او به دانشگاه نرود، بسیاری از کسب و کارها را تعطیل کردیم، گفتیم بسیاری از رفت و آمدها انجام نگیرد، جامعه ما هم به هر حال خسته‌ است یعنی همه خسته‌ هستند بنابراین در خستگی تصمیم‌گیری کمی سخت است، ناچار می‌شویم محتاطانه تصمیم بگیریم، اما در عین حال چاره‌ای برای ما وجود ندارد. اگر الان می‌گوییم از امروز شنبه تا 10 روز همه محدودیت‌ها به شدت اعمال شود، می‌فهمیم به شدت اعمال کردن در این خستگی جامعه کارِ سختی است اما چاره دومی نداریم و راه دومی پیش روی ما نیست باید همه پروتکل‌ها را مراعات کنیم. ممکن است کسی بگوید شما خوب بود مرزها و فرودگاه‌ها و همه بخش‌های سفری را آنچنان محکم می‌گرفتید که ویروس انگلیسی نیاید. کسی توانست این کار را بکند؟ در همه کشورهای اروپایی که مرزها و پروازها را بستند، مصون ماندند؟ آنها همه ویروس انگلیسی دارند. اصلا این داستان یک داستانی است می‌شود تاخیر انداخت، می‌شود کم کرد اما اینکه نمی توان گفت که صددرصد مرز را طوری می‌بندیم که این ویروس وارد نشود. علت اینکه می‌گوییم این ماجرا پاندمی است یعنی دنیا با هم باید با آن مبارزه کند این اشتباه است که برخی از کشورها همه چیز را برای خودشان می‌خواهند، می‌گویند بقیه کشورها را رها کنید، بگذارید آلوده شوند، نه واکسن به آنها می‌دهیم نه دارو، همین کاری که الان غربی‌ها انجام می‌دهند، خطای بزرگی می‌کنند. اگر 5 کشور هم از ویروس مصون شود کشورهای اطراف آنها و کشورهای دیگر از این پاندمی نجات نیافته باشند آنها هم دومرتبه مبتلا و گرفتار می‌شوند این یک داستانی است که همه دنیا باید دست به دست هم بدهیم با این مساله مقابله و مبارزه کنیم و به یک نقطه‌ای برسیم که اطمینان حاصل بشود

شناسه خبر: 120605 -

شنبه 21 فروردين 1400 - 20:42

0% ...

شناسه خبر: 120605

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده