امروز آمریکا به صراحت می‌گوید سیاست تحریم شکست خورده، فشار حداکثری دیگر جواب نمی‌دهد

امروز آمریکا به صراحت می‌گوید سیاست تحریم شکست خورده، فشار حداکثری دیگر جواب نمی‌دهد و به صراحت می‌گویند راهی جز مذاکره نداریم. به صراحت هم می‌گویند اگر شما آماده‌اید، حاضریم مستقیم با شما بنشینیم و مذاکره کنیم، شما آماده نیستید حاضریم غیرمستقیم با 1+4 مذاکره کنیم. این به معنای پیروزی ملت ایران است، این پیروزی را دست کم نگیریم. رسانه‌های ما و فضای مجازی ما، فضای حقیقی ما؛ می‌خواهند این واقعیت را بپوشانند، می‌خواهند این پیروزی را تحریف کنند. این یک پیروزی عظیم و بزرگ در تاریخ ملت ایران است، اصلا مربوط به دولت دوازدهم هم نیست، مربوط به ملت بزرگ ایران است. این ملت نه یک روز، نه دو روز، نه سه روز، سه سال و نیم در برابر همه فشارها ایستاده و مقاومت کرده است که در صحبت امروزم به بخشی از نکات اشاره می‌کنم که اینها تا چه حد جنایتکارانه در برابر ملت ایران ایستادند، اما شکست خوردند. برای اولین بار در تاریخ آمریکا، آمریکا در سه سال گذشته در دوره دولت ترامپ منزوی ‌ترین دولت در سازمان ملل، در شورای امنیت، در مجمع عمومی، در دادگاه لاهه و در افکار عمومی بود. شما در تاریخ آمریکا پیدا کنید که آمریکا با کشوری درافتاده و در برابر آن کشور در جهان سیاست و افکار عمومی تنها مانده است. اگر تنها نمی‌ماند که در شورای امنیت می‌توانست "اسنپ بک" را تصویب کند و خواسته خودش را پیش ببرد. اگر تنها نمی‌ماند درباره پایان تحریم تسلیحاتی ایران می‌توانست موفقیتی بدست بیاورد. نتوانست، منزوی شد و تنها ماند. حتی یاران سنتی او هم او را همراهی نکردند. اتحادیه اروپا متحدین سنتی آمریکا هستند، آنها هم حمایت نکردند و قبول نکردند و زیر بار نرفتند و رای مخالف دادند و آمریکا فقط یک جزیره‌ای را پیدا کرد و آن جزیره را همراه خود کرد. یک کشور درست و درمان از آمریکا حمایت نکرد و این پیروزی بزرگی است، چرا این پیروزی را نمی‌گوییم.

شناسه خبر: 120525 -

چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 13:09

0% ...

شناسه خبر: 120525

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده