در دستورالعمل‌های ستاد ملی هیچ دوگانگی وجود ندارد/ برای ما فرق نمی‌کند درمورد هر کشوری که دچار مشکل است دستورالعمل را اجرا می‌کنیم

..... در دستورالعمل‌های ستاد ملی هیچ دوگانگی وجود ندارد که بگوید یک برنامه خاصی برای یک کشور است برای یک کشور دیگر نیست هر کشوری مشکل داشته باشد، الان برای 30، 40 کشور دستورالعمل‌های ویژه داریم و اجرا می‌کنیم برای ما فرق نمی‌کند هر کشوری که دچار مشکل است دستورالعمل را اجرا می‌کنیم، کسی که از سفر می‌آید دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنیم. هلال احمر و وزارت بهداشت و نیروهای کمکی در مرزها مستقر هستند، مراقبت می‌کنند برای کسانی که وارد شدند، برای اینکه مبتلا نباشند و این آلودگی را نیاورند.

شناسه خبر: 120496 -

شنبه 14 فروردين 1400 - 19:58

0% ...

شناسه خبر: 120496

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات