آیین افتتاح طرح های ملی وزارت صنعت معدن و تجارت

شناسه خبر: 120468 -

پنجشنبه 12 فروردين 1400 - 17:03

شناسه خبر: 120468

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها