تقدیر از برگزیدگان در امر توسعه دولت الکترونیک و شفافیت

شناسه خبر: 120272 -

سه شنبه 3 فروردين 1400 - 13:29

شناسه خبر: 120272

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده