ارتباط تصویری دکتر روحانی با مرکز اورژانس و تعدادی از مراکز درمانی کشور

دوشنبه 2 فروردين 1400 - 13:37

شناسه خبر: 120257