صندوق توسعه می‌دانید پول نفت است / اینکه این صندوق امروز طرح‌های متعدد را انجام می‌دهد به خاطر منابع مالی بود که در اختیار قرار گرفته

... صندوق توسعه می‌دانید پول نفت است ... در سایه توافق هسته‌ای و برجام نفت ما فروش رفت و بخشی از نفت به صندوق آمد ، این صندوق ما در واقع مرهون کار سیاست خارجی ماست والا این صندوق چیزی نداشت که الان بدهد. اینکه این صندوق امروز طرح‌های متعدد را انجام می‌دهد به خاطر منابع مالی بود که در اختیار قرار گرفته.... عمده این صندوق مال دولت یازدهم و دوازدهم هست که به آن پول پرداخت شده است.

شناسه خبر: 120147 -

يکشنبه 24 اسفند 1399 - 16:22

0% ...

شناسه خبر: 120147

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده