وزارت خارجه ما یک مسوولیت سنگینی بر دوش دارد که باید در زمینه حفاظت محیط زیست خلیج فارس تلاش بسیار بزرگی انجام بگیرد.

وزارت خارجه ما یک مسوولیت سنگینی بر دوش دارد که باید در زمینه حفاظت محیط زیست خلیج فارس تلاش بسیار بزرگی انجام بگیرد. کشورهای جنوبی همه آب خلیج فارس را شیرین می‌کنند پساب آن هم به داخل خلیج فارس برمی‌گردد باید اقدام شود.

شناسه خبر: 120146 -

يکشنبه 24 اسفند 1399 - 16:20

0% ...

شناسه خبر: 120146

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده