....یکی از طرح‌های عظیم همین شیرین‌سازی آب و منتقل کردن به مرکز ایران است ...

..... در دولت یازدهم و دوازدهم در آب و خاک نه یک جهش یک انقلاب بزرگ رخ داده است یعنی کاری که ما در منطقه غرب ایران، در مرکز ایران و امروز در فلات مرکزی کشور انجام می‌دهیم هم در خاک و هم در آب یک تحول بسیار عظیم است. ....یکی از طرح‌های عظیم همین شیرین‌سازی آب و منتقل کردن به مرکز ایران است ... ..... توسعه این طرح را مصوب کردیم که پساب آب شیرین‌کن‌ها در خلیج فارس ریخته نشود و داخل دریای عمان بیاید که دریای عمان خیلی عمیق است و آنجا مشکلی ندارد.. .... ما همه نکات مربوط به زیست محیطی را مدنظر قرار دادیم....

شناسه خبر: 120145 -

يکشنبه 24 اسفند 1399 - 16:19

0% ...

شناسه خبر: 120145

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده