امروز ما در ساخت پمپاژها خودکفا هستیم، روی پای خودمان ایستادیم

.... امروز ما در ساخت پمپاژها خودکفا هستیم، روی پای خودمان ایستادیم .... در دولت یازدهم و دوازدهم در شرکت‌های دانش بنیان کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته، یک بخشی در همین مساله کمپرسورها در زمینه پمپها .... کار بزرگی انجام گرفته است.

شناسه خبر: 120144 -

يکشنبه 24 اسفند 1399 - 16:17

0% ...

شناسه خبر: 120144

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده