ملت ایران امروز در جنگ اقتصادی دشمن، حماسه افتخارآفرین جدیدی را آفریده است

امروز ملت ایران حماسه جدیدی را آفریده آن روز حماسه ایثار و فداکاری در 8 سال بود و امروز در 3 سال اخیر در جنگ اقتصادی دشمن، ملت ما با ایستادگی و مقاومت حماسه افتخارآفرین جدیدی را بوجود آورد. ابر قدرت دنیا که ظالم‌ترین حکومت مربوط به 4 سال گذشته و حکومت قبلی آمریکا بود که خبیث‌ترین حکومت بود همه تلاش خودش را انجام داد تا ملت ایران را در برابر اراده ننگین خودشان وادار به تواضع کنند اما در این جنگ اراده‌ها ملت ما پیروز شد. ملت ما کاری کرد که امروز در این حاکمان جدیدی که در کاخ سفید آمده‌اند به طور مداوم تکرار می‌کنند که آن جنگ و فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا منجر به شکست شده است. معنی دیگرش این است که ملت ایران به پیروزی بلند و بزرگ دست یافته است. این یک حماسه بزرگ است. این حماسه دعوت همه آزادی‌خواهان و همه جهانیان است که در برابر تجاوز و ظلم بایستید، خداوند پیروزی را نصیب شما می‌کند البته مردم ما رنج بسیار فراوانی را در این 3 سال کشیدند روزهای بسیار سخت مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، اما از لحاظ سیاسی، اخلاقی و حقوقی پیروزی‌های بزرگ و درخشانی این ملت به دست آوردند.

شناسه خبر: 120121 -

پنجشنبه 21 اسفند 1399 - 17:00

0% ...

شناسه خبر: 120121

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده