مقامهای کاخ سفید خجالت نکشندو برای اجرای مقررات بین المللی امروز و فردا نکنند

امروز با تدبیر می‌توانیم، مسیر پیش رو را به خوبی طی کنیم، تاریخ ایران نشان داده که تدبیر ایرانیان در روز سخت، مشکلات و گره‌ها را باز کرده است. امروز هم اینچنین است. آماده‌ایم ما در برابر کاخ سفید به صراحت این را بارها اعلام کردیم. به قانون برگردید. خجالت نکشید. برگردید به مقررات بین‌المللی امروز و فردا نکنید. برگردید به تعهدات‌تان و بدانید با بازگشت شما، بلافاصله به کلیه تعهدات‌مان برمی‌گردیم. نشان دادیم 15 گزارش آژانس بین‌المللی این واقعیت را به خوبی مبرهن کرده که ایران پای پیمان‌اش می‌ایستد. برگردید تا روز آخر این پیمان، پای این پیمان خواهیم ایستاد، آن وقت روزگار بهتری را تجربه می‌کنید، آن وقت شرایط بهتری را در منطقه تجربه می‌کنید و آن وقت می‌بینید شرایط به گونه‌ای است که به نفع همه مردم منطقه خواهد بود. این مسیری است که امروز، ملت ایران، رهبری معظم انقلاب برگزیدند و انتخاب کردند و امیدواریم آنهایی که دیروز قانون‌شکن بودند و امروز می‌گویند می‌خواهیم به قانون عمل کنیم، در عمل این واقعیت را نشان دهند که در پی قانون و اجرای قانون هستند و نمی‌خواهند تروریسم اقتصادی را ادامه دهند و این مسیر و ادامه قانون‌شکنی بدانند که از روز 20 ژانویه تا امروز هر ساعت که می‌گذرد معنی‌اش این است که شما دارید قانون را زیر پا می‌گذارید و این را در تاریخ باید متوجه باشید. همه شرایط برای اینکه همه 7 کشور به تعهد قبل برگردند، آماده است، به جز اینکه آمریکا باید پیش قدم باشد در راهی که خود او در شکستن‌اش پیش قدم بوده است هر که زودتر پیمان را شکسته باید برگردد به پیمان و بداند ما هم آماده‌ایم برای اجرای پیمان. کل با کل آماده‌ایم، جزء با جزء هم آماده‌ایم. همه تعهد در برابر همه تعهد آماده‌ایم. بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد باز هم آماده‌ایم. این شما هستید که می‌توانید مسیر درست و صحیح را انتخاب کنید به نفع خودتان، ملت خودتان و به نفع همه ملت‌های منطقه.

شناسه خبر: 120107 -

چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 14:39

0% ...

شناسه خبر: 120107

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده