پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) آمد با خرافات و جهل مبارزه کند، در برابر عادات غلط و ناروا بایستد و ارزشهای واقعی را در جامعه انسانی مستقر کند

در آستانه روز پربرکت بعثت پیامبر عظیم‌الشان اسلام هستیم. ... پیامبر عظیم‌الشان اسلام آمد تا با خرافات بجنگد، پیامبر آمد تا با جهل مبارزه کند، پیامبر آمد تا با عادات غلط و ناروا دربرابر آن بایستد و آنها را کنار بزند، پیامبر آمد تا ارزشهای واقعی را در جامعه انسانی مستقر کند ... جامعه‌ای درست کرد امن و امان بر مبنای احترام به پیمان که با همه قبایل پیمان بست، پیمان امنیت و هیچ‌گاه پیغمبر پیمانش را در هیچ زمانی نشکست مگر اینکه طرف مقابل شکسته باشد، او آغاز نکرد به شکستن هیچ پیمانی. ...حال همه این کارهای عظیم و بزرگی که پیغمبر انجام داده می‌گوید انما موعصوا اتمم مکارم‌‌الاخلاق، اصلا من برای این چیزها نیامدم من آمدم اخلاق را درست کنم. من آمدم اخلاق نیکو را تکمیل کنم، مودبانه با هم حرف بزنیم، به هم احترام بگذاریم، همزیستی مسالمت‌آمیز بکنیم، در جامعه اسلامی همدیگر را برادر بدانیم، ...احترام به همسایه، کنار همدیگر زیستن، مسالمت با هم رفتار کردن، اخلاق نیکو داشتن و انقلاب اسلامی ما آن روز به نقطه نهایی می‌رسد که اخلاق جامعه ما اخلاق پیامبر و اصحاب پیامبر بشود، انک علی خلق عظیم، تا وقتی فحش و اهانت و تهمت و تکه پرانی و ظلم و ستم به زندگی و آبرو و حیثیت مردم است ما هنوز در پله‌های اول این راه هستیم هنوز از آن خم‌ها خمِ اول را هم طی نکردیم، انقلاب اسلامی برای این نبود که بیاییم بگوییم ما چنین و چنان هستیم.انقلاب اسلامی برای اخلاق آمد، برای این آمد که با هم برادر باشیم، همدیگر را یاری کنیم و دست همدیگر را بگیریم و کمک کنیم.

شناسه خبر: 120104 -

چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 14:33

0% ...

شناسه خبر: 120104

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده