محدودیت‌ها هم اعمال می‌شود تا بتوانیم هم شرایط مردم خوزستان شرایط بهتری بشود هر چه سریع‌تر و هم این شرایط به استان‌های دیگر و مکان‌های دیگر در سراسرس کشور سرایت نکند.

ما در شرایط فعلی مراقبت ما از مرزها باید بیشتر از سابق بشود. دیدیم که یکی از استانهای بسیار مهم ما در خوزستان دومرتبه با یک پیک جدیدی مواجه شد و امروز وضعیت قرمز و شهرهای قرمز ما فقط در خوزستان است و هیچ استانی شهر قرمز نداریم فقط شهرهای استان خوزستان است و مراعات نکنیم به استانهای همجوار سرایت می‌کند، به کل کشور سرایت می‌کند. این است که قرارگاه یک رسالت سنگینی الان بر دوش دارد در استان خوزستان و رابطه استان خوزستان با سایر استانها، این یک مساله بسیار مهمی است. خوشبختانه در گزارش امروز دیدیم که در خوزستان هم تست‌ها افزایش پیدا کرده، اینکه مثلا در یک روز بتوانیم 11هزار، 12هزار تست را انجام بدهیم بسیار ارزشمند است و این کار باید انجام بگیرد. بیماریابی افزایش پیدا می‌کند و در کنار آنها مساله رهگیری در حال افزایش است اگر کسی مبتلا شده با چه کسی در تماس بوده و این محدودیت‌ها هم چاره‌ای نیست، محدودیت‌ها هم اعمال می‌شود، ورود، خروج، محدودیت‌ها هم اعمال می‌شود تا بتوانیم هم شرایط مردم خوزستان شرایط بهتری بشود هر چه سریع‌تر و هم این شرایط به استان‌های دیگر و مکان‌های دیگر در سراسرس کشور سرایت نکند.

شناسه خبر: 119905 -

شنبه 9 اسفند 1399 - 13:05

0% ...

شناسه خبر: 119905

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده