دکتر محمود واعظی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه این استان

شناسه خبر: 119870 -

جمعه 8 اسفند 1399 - 08:24

شناسه خبر: 119870

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- سفرهای استانی