همانطور که در جنگ هشت ساله تحمیلی پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی سه ساله نیز به پیروزی خواهیم رسید

آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی ایران سال چهل و سوم با رنگ و بوی جدیدی روزهای خود را آغاز کرده است. دورانی که به دلیل پروتکل‌های بهداشتی، مردم عاشق انقلاب و امام(ره) نتوانستند آن طور که مورد نظر آنها بود. به خیابان‌ها بیایند و احساسات پاک خود را نشان دهند. البته به صورت دیگر و با شکل دیگر این حضور پرشور در سراسر کشور در همین لحظات در جریان است. از جهات دیگر هم آغاز چهل و سومین سال انقلاب اسلامی با سال‌های قبل متفاوت است. امسال، سال 1399 است. انقلاب ما هم در سال 1399 به پیروزی رسید. یک شباهت بسیار زیبا، البته سالی که انقلاب پیروز شد، 1399 هجری قمری بود و امسال 1399 هجری شمسی است. برگردیم و یک نگاهی کنیم به 100 سال گذشته چون در آستانه تحول قرن هستیم. سال آینده سال 1400، پایان قرن چهاردهم و در آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی هستیم. صد سال پیش در سال 1299 مردم، هم رنج و مشکلات بعد از جنگ جهانی اول را پیش رو داشتند، قحطی، مشکلات‌، بهم‌ریختگی و اختلافات و از سوی دیگر قلدری به نام رضاخان در همان سال با کودتای خود امور کشور را در دست گرفت. سال 1299، با این شکل بسیار تأسف‌انگیز برای مردم و سلطه یک مستبد بر مردم شروع شده بود، البته این سلطه استبداد در پایان سال 1299 در سوم اسفند بود، اما امسال در حالی جشن می‌گیریم که ملت ما در سال 1399 در یک جنگ بزرگ اقتصادی بعد از 3 سال مقاومت در حال پیروزی است. البته در آن صد سال اتفاقات مهمی در جریان بود، آغاز آن قرن بعد از پیروزی مردم در انقلاب مشروطه بود در این قرن انقلابی بزرگتر و مهم‌تر از انقلاب مشروطه یعنی انقلاب اسلامی این سرزمین را مردم گواه و شاهد بودند. در آن صد سال مردم 2 کودتا را شاهد بودند. کودتای رضاخانی در سال 1299 و کودتای محمدرضا شاه در سال 1332، کودتای 28 مرداد، آن یکی را انگلیسی، این یکی را آمریکایی‌ها بر مردم مسلط کردند. در طول این صد سال شاهد 2 جنگ، جهانی بودیم، یک جنگ قبل از آغاز قرن چهاردهم و یک جنگ در سال 1320، جنگی که آن همه ویرانی و مشکلات برای مردم جهان پیش آورد. یکی در حدود 4 سال و یکی در حدود 6 سال. میلیون‌ها انسان از بین رفتند و خانه‌های فراوان ویران شد و آرزوهای فراوانی بر باد رفت. 2 جنگ هم در طول قرن مردم شاهد آن بودند. جنگ تحمیلی 8 ساله. ملت ما تنها و متکی به خداوند بزرگ و متجاوزان متکی به همه قدرت‌های بزرگ و شرق و غرب. در این سال‌ها جنگ تحمیلی اقتصادی. از سال 1397 تا امروز، 3 سال در جنگ اقتصادی هستیم. در آن جنگ به پیروزی بزرگ رسیدیم و در این جنگ هم به حول و قوه الهی به پیروزی خواهیم رسید. پایان شب ظلمانی و طلوع فجر صادق برای همه آگاهان مشهود است.

شناسه خبر: 119576 -

چهارشنبه 22 بهمن 1399 - 10:46

شناسه خبر: 119576

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده