یکی از راه‌های ایمن‌سازی امروز می‌بینیم که امروز به این نقطه رسیدند که از طریق واکسیناسیون بتوانند به یک ایمنی جمعی بوجود بیاورند، البته این کار اگر طبق معمول می‌خواست انجام بگیرد، به این زودی‌ها به این واکسن نمی‌رسیدیم مراحلی که به طور معمول واکسن طی کند هنوز باید یکسال و دو سال دیگر منتظر می‌ماندیم تا برسیم به یک واکسن مطمئن اما بخاطر اینکه این بیماری تلفات زیادی می‌گرفت شرایط بسیار مشکلی را در کشورها بوجود آورده بود، ناچار شدند که سازمان جهانی بهداشت آمد یک مجوز اضطراری را صادر کرد حالا این مجوز یک مجوز معمولی نیست اما بخاطر اینکه اینجا خطر مهمی را داشت، جان انسان‌ها را تهدید می‌کرد

موضوع سومی که مطرح است راجع به این بیماری و در این هفته‌های اخیر خیلی در رسانه‌های بیگانه سر و صدا شد، موضوع واکسیناسیون است. یکی از راه‌های ایمن‌سازی امروز می‌بینیم که امروز به این نقطه رسیدند که از طریق واکسیناسیون بتوانند به یک ایمنی جمعی بوجود بیاورند، البته این کار اگر طبق معمول می‌خواست انجام بگیرد، به این زودی‌ها به این واکسن نمی‌رسیدیم مراحلی که به طور معمول واکسن طی کند هنوز باید یکسال و دو سال دیگر منتظر می‌ماندیم تا برسیم به یک واکسن مطمئن اما بخاطر اینکه این بیماری تلفات زیادی می‌گرفت شرایط بسیار مشکلی را در کشورها بوجود آورده بود، ناچار شدند که سازمان جهانی بهداشت آمد یک مجوز اضطراری را صادر کرد حالا این مجوز یک مجوز معمولی نیست اما بخاطر اینکه اینجا خطر مهمی را داشت، جان انسان‌ها را تهدید می‌کرد. در دنیا واکسن‌های مختلفی ساخته شد. شاید 140 الی 150 واکسن رفتند دنبال ساختنش. آنهایی که اخیراً خیلی معروف شده است 6 الی 7 واکسن است که اینها در دنیا معروف شدند و مصرف می‌شود و استفاده می‌شود. اما در عین حال باید بدانیم که جمعیت بشر، یک جمعیت نزدیک 8 میلیاردی است. 7.8 دهم میلیارد جمعیت انسان‌هاست. اگر این 8 میلیارد نفر را واکسن بزنیم، یعنی باید 8 میلیارد واکسن تهیه شود و به این زودی‌ها تهیه نمی‌شود اگر هم همه 8 میلیارد نیاز نباشد، یک بخش بزرگی از جمعیت واکسن بزنند و این مسأله بسیار مهمی است. هر کشوری هم بگوییم که 60 الی 70 درصد واکسن بزنند تا ایمنی جمعی درست شود. باز هم رقم، یک رقم بسیار عظیم و بزرگی می‌شود. اصلاً کسی که می‌خواهد واکسن تزریق بکند و جایی که واکسیناسیون انجام بگیرد، اینجوری نیست. بعد این واکسن معمولاً 2 مرحله‌ای است. یک بار زده شد چند هفته بعد دو مرتبه واکسن تزریق شود. بنابراین مشکلات خاص خود را دارد و ما هم در ایران یک جمعیت بزرگ 80 الی 84 میلیون هستیم و باید عدد قابل ملاحظه‌ای واکسن به آنها تزریق شود و لذا بر مبنای اولویت کار را شروع می‌کنیم حالا اگر همه واکسن هم فراهم شود، امکانات تزریق واکسن به گونه‌ای نیست که در یک و دو روز انجام داد. در کشور هشتاد و چند میلیونی اگر در ایران بخواهد واکسن اجرا شود، 7 ماه الی 10 ماه، و اگر همه سرعت و توان‌مان را بکار بگیریم 5 الی 6 ماه زمان می‌برد اینجوری نیست، یک روزه نیست. 5 الی 6 ماه زمان می‌برد، برفرض اگر واکسن‌ها آماده باشد و تزریق کنیم. بنابراین همه دستگاه‌ها خودشان را آماده کردند برای اینکه واکسیناسیون در ایران ان‌شاء الله انجام بگیرد، در زمان ممکن

شناسه خبر: 119478 -

شنبه 18 بهمن 1399 - 16:35

شناسه خبر: 119478

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده