نطق امام در 12 بهمن 57 منشور جمهوریت و اسلامیت ما و پایه و اساس نظام ماست/ راه امام فقط به خواندن و تکرار کلمات امام نیست بلکه مهم اجتهاد به کلمات امام است/ راه امام به عنوان منشور انقلاب باید توسعه یابد/ امروز باید از مسیر و کلام امام راه درست را برگزینیم

من می‌خواهم به نطق امام که اولین نطق امام در ایران بعد از 14سال بود، تاکید کنم. آخرین نطق امام به 4 آبان سال 43 مربوط می‌شود که راجع به کاپیتالاسیون صحبت کرد و بعد هم امام تبعید شد و دیگر سخنان و اعلامیه‌های امام یا در نجف یا در پاریس بود که این اولین بار بود که بعد از 14 سال دومرتبه امام در این سرزمین با ملت خود و با جهانیان حرف زد. نطق امام در روز 12بهمن منشور جمهوریت و اسلامیت ما است. آن نطق به عنوان پایه و اساس نظام ما است و ما تا زمانی که با کلام امام و منطق ا مام در 12بهمن 57 در تماس و در کنار آن و مجری آن هستیم همچنان پیروز خواهیم بود. در نطق 12بهمن، در بحث‌های سیاسی از امام نجف صحبت می‌شود که راجع به ولایت فقیه سخن گفته‌اند و از امام پاریس بحث می‌شود که آنجا جمهوریت را مطرح کردند. می‌خواهم از امام تهران از امام ایران و نطقی که امام در کنار مرقد پاک شهیدان این سرزمین ایراد کرد و امام ارواح شهدا و همه ملت ایران و جهان را به گواه گرفت. ایشان در آن نطق تنها از مشروعیت دینی حرف نزد، ایشان در آن نطق از مقبولیت و رای مردم و حتی از عقلانیت و معقولیت هم حرف زد. گفت رژیم سلطنت رژیم عقلانی نیست و هیچ عقلی این را نمی‌پذیرد که یک فردی یک زمانی با کودتا، بر فرض رای و بر فرض رای آزاد، کاری که 50 سال پیش و 70 سال پیش انجام گرفته چه ربطی به ما دارد؟ امام به صراحت گفت پدران ما اولیای ما نیستند و ما باید به آن دولت و نظامی که می‌خواهیم برگزینیم، رای دهیم و او از آرای مردم سخن گفت، او از خردورزی و عقلانیت سخن گفت، او از مشروعیت و اسلام سخن گفت و با این دلایل محکم مسیر و راه انقلاب آینده را برای ما مشخص کرد. امام در همان 12 بهمن 57 به ما گفت نظامی از دیدگاه او مشروع است که آن نظام عقلانی، آن نظام مورد رای و نظر مردم و در چارچوب اساس و موازین اسلام باشد. راه و مسیر همان است؛ همان راهی که آن روز او برای ما انتخاب کرد. حتی دولتی که گفت من تعیین می‌کنم، گفت «من دولت تعیین می‌کنم» به خاطر اینکه مردم به من اعتماد دارند و به واسطه اینکه مردم به من اعتماد کردند، من دولت تعیین می‌کنم. این سخن مهمی در اجتهاد شیعه بود، این سخن مهمی در فقه سیاسی اسلام و تشیع بود. او به ولایت شرعی خود اتکا نکرد، او به اینکه مردم چون مرا قبول دارند، اتکا کرد که من با اتکا به نظر و رای مردم و پشتوانه مردم دولت تعیین می‌کنم پس مسیر را به خوبی برای ما مشخص کرد. راه امام راهی است که می‌تواند باعث بقای این نظامی شود که او بنیانگذارش بود. راه امام تنها به این نیست که کلمات امام را بخوانیم و تکرار کنیم، گرچه آن کلمات و آن جملات برای ما هدایتگر است و مهم اجتهاد در کلام امام است. اگر ما امروز فهمیدیم اگر امام امروز در جمع ما بود چه می‌گفت؟ اگر ما از کلمات امام و راه امام استنباط کردیم که اگر امروز در شرایط امروز امام می‌خواست راه حل بدهد چه راه حلی را می‌داد؟ می‌توانیم سراسر زندگی امام را نگاه کنیم. اجتهاد پویای راه امام مهم است، راه امام و توسعه راه امام برای ما اهمیت دارد و امام در آن منشور خود برای ما ارزشهای انقلاب را تبیین کرد البته ثابت است اگر از جمهوریت، اسلامیت، عدالت، آزادی، استقلال می‌گوییم ارزشها ثابت هستند اما روشها ثابت نیست و در هر زمانی و در هر شرایطی باید روش صحیح و درست منطبق با شرایط زمان برگزینیم برای اینکه به آن اهداف بلند دست پیدا کنیم. راه امام به این معنا است که امروز به خوبی استنباط کنیم از سیره امام و از کلام امام که راه‌مان را به خوبی برگزینیم و انتخاب کنیم. امام در آن نطق تاریخی بر آرای نسل حاضر تاکید کرد و حتی اشاره کرد که آرای نسل دیروز نمی‌تواند مبنا برای نسل امروز باشد و در هر مقطعی مردم باید با آرای خودشان نظام مورد نظر خود را برگزینند. امام در همان نطق به قاعده سلطه اشاره کرد که مردم نسبت به سرنوشت خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند و اینجا آن مسیر و راه درستی است که امام حاکمیت اسلام را با حکومت مردم در کنار هم تلفیق می‌کند و به ما می‌گوید چگونه باید مسیر را ادامه دهیم.

شناسه خبر: 119375 -

دوشنبه 13 بهمن 1399 - 14:49

شناسه خبر: 119375

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده