هر چه متحد باشیم، هر چه دست به دست هم دهیم، هر چه یکصدا باشیم این دوران جنگ اقتصادی کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، سریع‌تر تمام می‌شود

این کلام آخرم باشد هر چه متحد باشیم، هر چه دست به دست هم دهیم، هر چه یکصدا باشیم این دوران جنگ اقتصادی کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، سریع‌تر تمام می‌شود، هر چه اختلاف و دعوا کنیم و روبروی هم بایستیم، با حیثیت هم بازی کنیم، همدیگر را تضعیف کنیم این تحریم ادامه پیدا می‌کند. من می‌گویم توپ در زمین واشنگتن است بله توپ در زمین واشنگتن هست در برجام اما در کلیت مساله خودمان باید انجام دهیم. اگر ما متحد باشیم، یکصدا و یکپارجه باشیم به طور قطع و حتم این زمانی که می‌خواهیم به پایان جنگ اقتصادی برسیم زمان را کوتاه و کوتاه‌تر می‌کند و برای مردم هم شرایط بهتری را فراهم می‌کند.

شناسه خبر: 119284 -

چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 15:27

شناسه خبر: 119284

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده