در بخش‌های مختلف، در سلامت مردم، در آموزش مردم، در نشاط مردم باید مراقبت‌ها را انجام دهیم و حواس ما جمع باشد که در این زمینه مراقبت کنیم

در این شرایط که امروز می‌بینیم در شرایطی که همه دنیا امروز در فشار در بحث سلامت و در اقتصاد هستند البته ما هم در اقتصاد و سلامت در فشار هستیم اما شرایط ما را با دنیا مقایسه کنیم شرایط ما قابل مقایسه است. این همه پزشک و پرستار و این همه شرکت‌های دانش‌بنیان، این همه ساخت انواع محصولات مورد نیاز، این همه تلاش و کوشش، این همه مراقبت، این همه وحدت، این همه کمک از طرف بسیج و سپاه و دیگران، همه دست به دست هم دادیم ببینیم شرایط ما امروز به طور نسبی شرایط قابل قبول است. این از کجاست از آن جایی که همه با هم باشیم. من خواهش می‌کنم از تمام قوا، از نیروهای مسلح، از مردم، از آنهایی که با دولت خوب نیستند، آنهایی که در رقابت با دولت هستند، آنهایی که با دولت قهر هستند خواهش می‌کنم در این 6 ماه باقیمانده کار دولت بگذارید ما کار کنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود کمی در این قوه باشد به کار خود برسد کمی در آن قوه باشد آن کمیسیون او را احضار می‌کند کمی در آن قوه باشد از او سوال دارند. ما وزیر بین قوا نداریم، وزیر قوه مقننه و مجریه و قضاییه با هم نداریم. به هر حال یک وزیر است و مسوولیت اجرایی دارد باید به کار خودش برسد آن هم در این شرایط، بگذارید در این 6 ماه آخر ما کارهای نیمه تمام خودمان را انجام دهیم کارها را به سرانجام برسانیم.

چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 15:17

شناسه خبر: 119282