واذکروا نعمه‌ا لله علیکم، خداوند در قرآن در چند جا می‌گوید نعمت خدا را مدنظر قرار دهید آنجایی که به شما می‌خواستند حمله کنند، توطئه کردند، فارسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها، خداوند باد را فرستاد، خداوند لشکریانی را فرستاد که شما نمی‌دیدید

در این انقلاب در هر جایی از آن انسان لشکریان حق را می‌دید، لطف خدا را می‌دید، عنایت حق را می‌دید، البته مردم ایران یک مردمِ ویژه و بلندی هستند از لحاظ روح، از لحاظ اراده، در تاریخ هم بلند آوازه هستند این ملت بزرگ، این ملت با این روحیه بلند، با این اعتماد ملی، با این اراده ملی در کنار امام ایستادند، هر چه امام گفت گوش کردند، گفت بشکنید آنچه برای حکومت نظامی ترتیب دادند، مردم آمدند حکومت نظامی را شکستند، گفت بیایید به خیابان، به خیابان آمدند، گفت روبروی گلوله بایستید ایستادند، گفت خون بر شمشیر پیروز است گوش کردند، هر چه امام گفت مردم اطاعت کردند و خداوند در سایه این رهبری آسمانی و این فداکاری و این ایثار یک ملت بزرگ، بزرگترین پیروزی تاریخی را نصیب ایران کرد. روزی امام پیروز شد که هنوز آمریکایی‌ها در اینجا امید داشتند که بتوانند کودتا کنند، روزی امام پیروز شد که اروپایی‌ها امید داشتند اینجا بتوانند شرایط را به هم بزنند، روزی امام پیروز شد که هیچ کس در دنیا از قدرت‌های بزرگ شرق و غرب با نهضت امام موافق نبودند اما ملت ایران یکپارچه بود و آن پیروزی بزرگ و بلند را شاهد بودیم در تاریخ ایران و منطقه و چه تحول بزرگی را این انقلاب به وجود آورد و امروز می‌بینیم این ملت جایگاه بلندتری از 42 سال پیش دارد. احترام در دل و اذهان مردم جهان دارد. ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها ما را آزار دادند و اذیت کردند که آنها سر جای خود محفوظ اما واقعیت را ببینیم، واقعیت و حقیقت این است که ملتی از اسارت نجات پیدا کرد، دست استعمارگران را قطع کرد، کاخ ستمگران را سرنگون کرد و امروز بر این کشور اراده ملت، آرای مردم حاکم است و تا روزی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران همه کاره رای مردم هست شکست نمی‌خوریم اگر خدای ناکرده سرِ رای مردم اما و اگر درست کردیم انشاءالله که آن روز هیچ وقت پیش نمی‌آید. اگر زمانی گفتیم خیلی مهم نیست که پای صندوق 50 درصد باشند یا 80درصد آن روز ممکن است این لطف خدا را از دست بدهیم و آن روز انشاءالله پیش نمی‌آید، ما همواره در این مسیر بودیم رهبری انقلاب همواره در این مسیر بوده، ملت ما در این مسیر بوده و بعد از 42سال امسال باز هم آماده جشن بزرگ انقلاب اسلامی هستیم، شکل آن امسال به خاطر کرونا یک مقدار متفاوت است اما دلها سراسر کشور پر از شور انقلابی برای آن روز بزرگ است روز 12 بهمن ، روز 22 بهمن که روزهای بزرگ در تاریخ کشور ما هست. دشمنان ما چه فکر می‌کردند؟ آنها که مصاحبه‌های آنها یادم هست، اسم مقامات هم یادم هست، نمی‌خواهم توضیح بدهم. مقاماتی که بعد از پیروزی انقلاب آمدند در تلویزیون‌های بیگانه غرب و گفتند این انقلاب حداکثر 6 ماه بیشتر نخواهد ماند. ما حرفهای اخیر را شنیدیم که آن آقا گفت سال 97 اینها جشن انقلاب نخواهند گرفت و می‌آییم و بر ایران، اینها حرفهای دست چندم است آن حرفهای دست اول در همان سال اول نمی‌خواستند انقلاب استقرار پیدا کند، نمی‌خواستند بتوانیم رای از مردم بگیریم، نمی‌خواستند صندوق آرا باشد وقتی 10 فروردین دیدند مردم با نظم و ترتیب در سراسر کشور پای صندوق آرا هستند، 11 فروردین 58 دیدند همه پای صندوق آرا هستند و 12 فروردین اعلام شد آن عظمت رای مردم برای اینکه مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران رای دادند، اینها نمی‌خواستند چنین اتفاقاتی بیفتد، نمی‌خواستند با رای مردم یک نظام استقرار پیدا کند.

شناسه خبر: 119277 -

چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 14:59

شناسه خبر: 119277

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده