اگر واردین جدید در کاخ سفید از آنچه که گذشته درس عبرت گرفته باشند و نسبت به تعهدات قطعنامه 2231، امضایی کردند، در برابر آن در ایران هم یک امضا خواهند دید نه بیشتر، اگر آنها فرمانی صادر کردند در برابر آن در ایران هم فرمانی خواهند دید نه بیشتر/عمل به تعهدات در مقابل عمل به تعهدات؛ توپ امروز در زمین آمریکا است

امروز انتظار ما از آنهایی که قدرت را در کاخ سفید در دست می‌گیرد آن است که به قانون و تعهدات برگردند و تلاش کنند اگر بتوانند، اگر بتوانند. در طول این 4 سال آینده تلاش کنند تمام لکه‌های سیاه 4 سال قبل را پاک کنند اگر پاک شدنی باشد. بعضی از این لکه‌ها در تاریخ برای همیشه ماند و پاک شدنی نیست. یک بارِ سنگینی را بر دوش خواهند داشت. باید به قانون و تعهدات برگردند به مقررات بین‌المللی برگردند، به قطعنامه‌ها برگردند، به قطعنامه 2231 برگردند. البته اگر آنها به قانون برگشتند پاسخ ما هم ثبت خواهد بود اگر آنها صادقانه بیایند و در عمل صداقت خود را نشان دهند در برابر این قانون، در برابر آن قطعنامه‌ای که خودشان رای دادند، در برابر آن تعهدی که خودشان امضا کردند طبیعی است ما هم به همه تعهدات خودمان عمل خواهیم کرد. برای دنیا و برای ملت ما بیشتر روشن شد که سیاست فشار حداکثری و تروریزم اقتصادی نسبت به ایران صددرصد شکست خورد. امروز درست است مردم در طول این سه سال رنج کشیدند اما در عین حال شکست این سیاست برای همه مبرهن است و دیدند که ما در این سه سال مردم مقاومت و استقامت کردند و صبورانه رنج را تحمل کردند و عبور کردیم و حتی در این یک سال اخیر که کرونا هم در کنار تحریم ضمیمه شد باز هم مردم ما در صحنه بودند و باز هم ترامپ جنایات جدیدتری مرتکب شد. حتی در مقطع کرونا هم برای اینکه ما بتوانیم واکسن کرونا را بخریم آنها باز مانع شدند و سنگ‌اندازی کردند. برای اینکه برای مردم کشورمان دارو بخریم باز هم سنگ‌اندازی کردند هر کجا هر اقدامی توانستند علیه منافع ملی و ملت ایران انجام دهند انجام دادند و بحمدالله شکست خوردند. امروز می‌بینیم بعد از این همه فشار مسیر صادرات غیرنفتی ما به سمت عادی شدن است تقریبا مسیر عادی سالهای پیش را طی می‌کند. صادرات نفتی هم شرایط امروز ما از ماههای پیش به مراتب بهتر است. صادرات فراورده‌های نفتی ما هم در مسیر درست حرکت می‌کند. این به معنی شکست کامل این سیاست‌ است. حالا اگر واردین جدید در کاخ سفید از آنچه که گذشته درس عبرت گرفته باشند، البته آدمی که قبلا روی کار بود و امروز تمام می‌شود و پرونده سیاه او بسته می‌شود سیاست بلد نبود، برج ساز بود حال به فکر برج‌سازی خودش بود همیشه هم در همان وادی می‌دید چیز دیگری سرش نمی‌شد ولی اینها که جدید آمدند در سیاست بودند، مسائل سیاسی را می‌فهمند. اگر آنها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند در برابر آن در ایران هم یک امضا خواهند دید نه بیشتر، اگر آنها فرمانی صادر کردند در برابر آن در ایران هم فرمانی خواهند دید نه بیشتر. اگر اجرای موثر تعهدات خودشان را انجام دادند این طرف هم بدانند که اجرای موثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن است اگر برگردند به تعهدات عمل کنند ما هم به تعهدات خود عمل می‌کنیم. ترامپ مُرد، زندگی سیاسی او تمام شد و برجام زنده ماند. این تمام تلاشش این بود که برجام را از بین ببرد و ناموفق بود، نتوانست. تندهای آمریکا، اسرائیل، عربستان همه دنبال این بودند ناموفق بودند برجام امروز زنده است و سرحال‌تر از دیروز است. علیرغم آنچه که تندروهای آمریکا می‌خواستند، آن رفت با آن پرونده سیاه خود و این ماند همچنان مقاوم. دیگر این وابستگی دارد به 1+5، آنها اگر به تعهدات خود عمل کردند بدانند ما هم به تعهدات خود عمل می‌کنیم برای اینکه روشن شد.

شناسه خبر: 119201 -

چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 17:19

شناسه خبر: 119201

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده