مراسم بهره برداری از 3 طرح ملی وزارت نفت

پنجشنبه 6 آذر 1399 - 14:38

شناسه خبر: 118327