امضای توافقنامه و تقدیر از بانوان کارآفرین در زمینه علوم و فناوری های پیشرفته

چهارشنبه 21 آبان 1399 - 15:54

شناسه خبر: 118120