مراسم معارفه قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

مراسم معارفه آقایان حمیدرضا سلیمانی و محمد اسدیان قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

شناسه خبر: 118111 -

چهارشنبه 21 آبان 1399 - 10:15

در این مراسم که روز دوشنبه در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، آقای اسماعیل‌آبادی نماینده سرپرست نهاد و مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و روسای شعب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، دکتر شمس رئیس هیات تجدیدنظر، آقای خان کرمی رئیس شعبه یک هیات بدوی، دکتر قدمی رئیس شعبه 2 هیات بدوی، آقای تقدیسیان رئیس شعبه 4 هیات بدوی و معاونین و مدیران کل بازرسی کل کشور حضور داشتند.

شناسه خبر: 118111

- نهاد ریاست‌جمهوری

- مراسم تودیع و معارفه