برای ما مهم نیست در آمریکا چه می گذرد و چه کسی انتخاب می شود/ برنامه ریزی و تصمیمات برای توسعه کشور بدون توجه به اینکه در آمریکا چه اتفاقی می افتد، اتخاذ شده است

تصمیمات اقتصادی ما از چند هفته پیش بدون توجه به اینکه در آمریکا چه می‌گذرد یا چه کسی انتخاب می‌شود، اتخاذ شده است. سه، چهار هفته پیش و مخصوصا در هفته قبل که تصمیم گرفتیم، مبنای ما بر مبنای تولید داخلی بوده، بر مبنای صادرات، صادرات نفتی و غیرنفتی عمدتا صادرات غیرنفتی، نحوه تعامل وزارت‌خانه‌ها با هم، برای ما مهم نیست که در آمریکا چه می‌گذرد و چه کسی انتخاب می‌شود، آنها به هرحال انتخابات اخیر آمریکا از جهات مختلف عبرت‌آمیز بود که الان نمی‌خواهم وارد این بحث شوم. برای ما فرد مهم نیست برای ما حزب هم مهم نیست، برای ما شیوه‌ای که در دولت بعد اتخاذ می‌شود اهمیت دارد. چیزی که ما می‌خواهیم این است که آمریکا به قانون برگردد، این برای ما مهم است. آمریکا برگردد به تمام معاهداتی که بین‌المللی یا چندجانبه است. چیزی که برای ما مهم است این است که آمریکا برگردد برای احترام به ملت ایران، ما می‌خواهیم به جای تحریم احترام باشد هر که می‌خواهد باشد، اگر جای تحریم تحریم‌ِ غیرقانونی و ظالمانه را برداشت و جای آن احترام گذاشت آن وقت شرایط ما فرق می‌کند. اگر آمد به جای تهدید، تهدید را کنار گذاشت و تکریم و احترام ملت ایران را پیشه خود ساخت، اگر تکریم جای تهدید آمد آن وقت شرایط فرق می‌کند، اگر به جای عهدشکنی، پیمان‌شکنی، قانون‌شکنی اجرای قانون و اجرای تعهدات بود آن وقت شرایط فرق می‌کند، برای ما اصول، شیوه، سیاست مهم است. والا فرد و حزب برای ما اهمیتی ندارد. ما بر فرض اینکه شیوه و اخلاق آمریکا به یک شیوه درست و صحیح برنگردد برنامه‌ریزی کردیم، اگر تنبیه شدند و عبرت گرفتند اگر فهمیدند که در طول این سه سال و اندی هر چه فشار آوردند تاثیر نداشته باید راه دیگر را انتخاب کنند، فبها اگر هم به این عبرت نرسند تصمیمات ما بر مبنای این بوده که اگر شرایط سخت بود باز هم کشور چگونه اداره شود و چگونه جلو برود.

چهارشنبه 14 آبان 1399 - 19:48

شناسه خبر: 118060