باید محله سکونت افراد قرنطینه، آنان را در دوران قرنطینه یاری دهد

در جلسات گذشته تأکید کردیم، کسی که قرنطینه می‌شود، باید محله یاری‌ کند یعنی یاری محله باید کنار قرنطینه بیاید. یک فردی است که قرنطینه شده یا یک پیرمرد یا پیرزنی در خانه است و می‌گوییم خارج نشوید و سن شما بالا است، محله باید به آنها کمک کند و چه کسی نیازمندی‌های آنها را تهیه کند و در اختیارشان بگذارد. اینجاست که ما دستورالعملی برای محله نیاز داریم و بسیج می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی را در محله‌های مختلف داشته باشد برای اینکه به یاری اینها بشتابیم و یا به اینها بگوییم که شما 15 روز باید در خانه بمانید و فردی است که کار روزمره انجام می‌دهد و این 15 روز که قرنطینه می‌کنیم برای زندگی‌اش دچار مشکل است و اینجا باید بیمه‌های ویژه‌ای را برای اینگونه افراد در نظر بگیریم تا بتوانیم آنها را یاری و کمک کنیم.

شنبه 10 آبان 1399 - 16:31

شناسه خبر: 118012