من در اینجا هم به این مناسبت هم به مناسبت هفته نیروی انتظامی می‌خواهم تشکر کنم از همه نیروهای مسلح، از نیروی انتظامی، همه پای کار بودند یعنی اگر نیروی انتظامی که وظایف بسیار زیادی را برای امنیت کشور به عهده دارد، برای امنیت مرزها به عهده دارد، برای مبارزه با مواد مخدر به عهده دارد، برای مبارزه با جرایم سایبری به عهده دارد، به عنوان ضابط قوه قضاییه وظایف سنگینی بر دوش دارد اما در عین حال چیزی که به نیروی انتظامی از آنها خواستیم برای مبارزه با این ویروس خطرناک در کنار ما بودند،‌تلاش کردند. امروز جرایمی که مقرر شده برای اینکه مردم بیشتر توجه کنند به خطر این بیماری، مقصود ما جریمه کردن یا پول گرفتن از کسی نیست، ما می‌خواهیم به مردم بگوییم از لحاظ نظام این مساله مهم است همه باید همدیگر را یاری و کمک کنیم. از همه تشکر می‌کنم البته می‌دانم که نیازمندی ما برای کمک ممکن است بیشتر باشد نیروی انتظامی، بسیج همه اینها پای کار هستند و انشاء‌الله به یاری و کمک هم از این خطر و از این مشکل انشاءالله عبور خواهیم کرد و نیازمندی‌های جدید وزارت بهداشت و درمان را هم تأمین خواهیم کرد.

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 30 مهر 1399 - 14:17

شناسه خبر: 117887