پیداست که آن کسی که امروز در صف مقدم مبارزه با این ویروس هست وزارت بهداشت و درمان است و من روز دوشنبه با وزیر محترم با معاونین و با روسای دانشگاههای استان‌ها جلسه داشتم. روحیه و برنامه‌ریزی آنها کاملا برای من مشهود بود و بحمدالله ما با روحیه کافی و کامل البته با زحمات فراوانی که امروز پزشکان و پرستاران عزیز و بهورزان عزیز ما، کل کادر درمانی ما در مجموع دارند با این ویروس داریم مبارزه می‌کنیم همه دنیا هم گرفتار هستند یعنی همانطور که می‌بینید ما در یک موج بسیار وسیع و سختی روبرو شدیم دنیا هم همینطور است کشورهای مختلف جهان با یک موج جدیدی مواجه شدند تعداد بیمار، تعداد بستری، تعداد تخت آی.سی.یو، تعداد فوتی همه اینها مشکلاتی است که برای مردم درست کرد. دولت با همه توان در این زمینه و سایر ارکان کشور، نیروهای مسلح ما، صدا و سیما، قوای دیگر همه در کنار هم هستیم برای اینکه همدیگر را یاری و کمک کنیم و از سختی‌های مردم بکاهیم. در این مدت همه نیازمندی‌هایی که وزارت بهداشت و درمان داشته، خریدهایی که لازم بوده انجام بدهد با سختی‌هایی که داشتیم در زمان تحریم، انجام دادیم به محض اینکه وزیر محترم بهداشت به من نامه نوشت که ب

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 30 مهر 1399 - 14:16

شناسه خبر: 117886