آمریکایی‌ها از آغاز این دولت جدید آمریکا دنبال این بودند که برجام را به هم بزنند نه اینکه خودشان به تنهایی خارج شوند، اگر می‌خواستند این کار را انجام دهند از روز اول این کار را می‌کردند چرا یک سال معطل شدند؟ تمام تلاش آنها این بود کاری کنند که همه دسته جمع از برجام خارج شوند. اینها دنبال این بودند که شورای حکام و آژانس را وادار کنند با توطئه‌های رژیم صهیونیستی و خودشان یک قطعنامه‌ای علیه ما در مقاطع مختلف صادر کنند و با آن قطعنامه کشورهای دیگر را هم وادار کنند تا از برجام خارج شوند، موفق نشدند. هر کاری کردند دیدند ناموفق هستند و نمی‌توانند. ترامپ ناچار شد به تنهایی از برجام خارج شود. ما این تاریخ را دقیق باید بدانیم و دقیق باید تحلیل کنیم، دقیق باید برای مردم توضیح دهیم. ناچار شدند تنهایی از برجام خارج شوند. همه امیدشان هم این بود که وقتی آنها خارج شدند ما بلافاصله خارج می‌شویم و وقتی ما بلافاصله خارج شدیم همه قطعنامه‌ها علیه ما برمی‌گردد. تدبیر نظام جمهوری اسلامی ایران، تدبیر حاکمیت بسیار مهم بود. ما بسیار سیاست پیجیده‌ای را پیش رو گرفتیم و نتایج بسیار درخشانی را گرفتیم. ما هم از تعهدات برجامی خود کاستیم،

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 30 مهر 1399 - 14:15

شناسه خبر: 117884