برای اینکه تجهیزات بیمارستانی، تخت‌های بیمارستانی اضافه شود. در این جلسه مطرح شد که تا پایان دولت چیزی حدود 11 هزار تخت را آماده و تجهیز کنیم. ان‌شاء الله دنبال می‌کنیم منابع مورد نیاز را تأمین می‌کنیم برای اینکه تخت‌ها و تجهیزات تأمین شود و مسأله مهم نیروی انسانی ما است. که نیروی انسانی ما بار سنگینی بر دوش‌اش است. آن نیرویی که مورد ضرورت ما است باید استخدام شود و باید این کار را انجام دهیم. معوقاتی که وجود دارد باید این معوقات را تأمین کنیم و انجام دهیم و این کار را ان‌شاء الله انجام می‌دهیم.

رئیس جمهور در دیدار وزیر و مدیران وزارت بهداشت و متخصصان بیماری کرونا:

دوشنبه 28 مهر 1399 - 20:37

شناسه خبر: 117851