پس این اولین قدمی است که باید برداریم به تعبیر دیگر بیمارها به بیمارستان نرسند، افرادی که مبتلا هستند سریعاً و در مراحل اولیه بتوانیم تشخیص دهیم. درمان‌ها به صورت سرپایی باشد. اگر در این مرحله موفق بودیم. این می‌شود که مبتلا اضافه می‌شود، تشخیص ما بالا می‌رود. ممکن است در روز به جای 4 هزار، 10 الی 15 هزار تشخیص دهیم. اشکال ندارد. ولی از آن طرف مرگ و میر و فوتی کم می‌شود و آن فاصله‌ای که می‌گوییم بین 2 خط، یعنی خطی که نشان می‌دهد ابتلا چه مقدار است و خطی که فوتی را نشان می‌دهد، فاصله این دو خط بیشتر می‌شود این به معنای موفقیت کشور ما است. بنابراین مردم ما نباید بترسند از اینکه امروز تعداد مبتلایان به جای 4 هزار شد 8 هزار. این مشکل و مهم نیست ولی از آن طرف مهم است که اگر فوتی ما 200 نفر است و شد 250 نفر و 300 نفر این به معنای آژیر خطر برای همه ماست. همه باید به میدان بیاییم برای حل و فصل مسأله. ما در اینجا در همین جلسه عرض کردم و قبلاً در ستاد ملی عرض کردم. برای این کار تست روزانه، وزارت بهداشت می‌گوید 25 هزار تست انجام می‌دهم، یعنی همان تست PCR انجام می‌دهد گفتیم 10 هزار دیگر اضافه کند...

رئیس جمهور در دیدار وزیر و مدیران وزارت بهداشت و متخصصان بیماری کرونا:

دوشنبه 28 مهر 1399 - 20:29

شناسه خبر: 117849