من خواهش می‌کنم با ادبیات واحد با مردم صحبت کنیم الان می‌بینیم متخصصین ما، بزرگان پزشکی ما گاهی با لحن واحد صحبت نمی‌کنند، لحن‌ها گاهی متفاوت است این لحن‌ها را به هم نزدیک کنیم ضمن هشدار به مردم ضمن بیان عواقب در عین حال ترس و واهمه هم ایجاد نکنیم این هر دو باید در کنار هم باشد که ما مردم را بترسانیم یا زیاد تحزیر کنیم. این بشارت و انظار باید در کنار هم باشد یک خبر خوش بدهیم یک خبر ناخوش هم برای مردم بیان کنیم. تکرار مداوم یک نکته‌ای که این خطر است حواس شما باشد، کم کم عادی می‌شود یعنی همان بیان خطر باید به موقع و به اندازه و با فاصله معین باشد، با زبانهای مختلف باشد، با ادبیات مختلفی که از یک منشاء واحد سرچشمه می‌گیرد ولی با تعبیرات مختلف برای مردم بیان کنیم. خیلی مهم است که مردم ما قانع شوند. بدانید در هر کاری اگر مردم با ما همراه نباشند موفق نمی‌شویم. جریمه هم بگذاریم هر کاری کنیم مردم باید ما را یاری و کمک کنند. اگر هم جریمه می‌گذاریم مردم باید بدانند برای کمک به آنهاست. اگر 10درصد، 15 درصد در جامعه ما توجه ندارند این جریمه‌ها برای آن است که ‌آنها توجه پیدا کنند نه اینکه ما بخواهیم کیسه‌ای دوخته باشیم

رئیس جمهور در دیدار وزیر و مدیران وزارت بهداشت و متخصصان بیماری کرونا:

شناسه خبر: 117847 -

دوشنبه 28 مهر 1399 - 20:26

0% ...

شناسه خبر: 117847

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده