پس بنابراین امروز شرایط ما متفاوت و مختلف است با این شرایط آنچه برای ما مهم است به نظر من مهم‌ترین مساله این است که مردم را قانع کنیم، پزشکان، متخصصین ما، آنهایی که در جامعه امروز ما حرف آنها تاثیرگذار است به هر حال به عنوان متخصص کشوری هستیم که بحمدالله در بخش پزشکی، در بخش درمان حتی در بخش دارو حتی در بخش ساخت تجهیزات یک کشوری هستیم قابل بیان و قابل ذکر هستیم. امروز مقالات تحقیقی ما در سطح دنیا منتشر می‌شود بنابراین با شرایطی که کشور ما دارد مردم باید به بزرگان بخش پزشکی اعتماد کنند، آنچه می‌گویند به عنوان مرجع در این بحث مورد نظر قرار دهند. اینکه می‌بینیم رهبری معظم انقلاب هم اگر ستاد ملی کرونا یک مصوبه‌ای را می‌گوید من خودم را موظف می‌دانم که به آ‌ن مصوبات عمل کنم این درس بزرگی برای همه ماست. خیلی مهم بود برگردیم به قبل نگاه کنیم به نقاط قوت خود نگاه کنیم یکی از نقاط قوت ما این بود که دین و علم، تخصص و تدین، مناسک دینی و امور بهداشتی کنار هم قرار گرفت و از هم فاصله نگرفت. اگر خدای ناکرده در یک شرایطی قرار می‌گرفتیم اگر مراجع بزرگ ما کمک نمی‌کردند، اگر رهبری کمک نمی‌کرد خیلی مشکل پیدا می‌کردیم ...

رئیس جمهور در دیدار وزیر و مدیران وزارت بهداشت و متخصصان بیماری کرونا:

دوشنبه 28 مهر 1399 - 20:24

شناسه خبر: 117846